Imatges

Concert K.G.B 23 de març de 2002

Bum Shankar Live at KGB
Bum Shankar Live at KGB
Bum Shankar Live at KGB
Bum Shankar Live at KGB
Bum Shankar Live at KGB
Bum Shankar Live at KGB

Fotos by: ???